Atom

Millen's picture

Koji od navedenih uzoraka azota sadrzi najveci broj atoma?(N=14)

  1.  1,2x1022 molekula
  2. 0,1 mol atoma 
  3. 4,2g
  4. 1,2x1023 atoma
  5. 2,24 litara(normalni uslovi)

Kako dolazite do resenja? Unapred hvala 

milicaradenkovic's picture

1. n(N2)=N(N2)/Na=1.22*10(22)/6*10(23)

n(N2)=0.02 mol

n(N)=2*n(N2)=2*0.02=0.04 mol

2. n(N)=0.1 mol

3. n(N2)=m/Mr=4.2/28=0.15 mol

n(N)=2*n(N2)=2*0.15=0.3 mol

4. n(N)=N(N)/Na=1.2*10(23)/6*10(23)

n(N)=0.2 mol

5. n(N2)=V(N2)/Vm

n(N2)=2.24/22.4=0.1 mol

n(N)=2*n(N2)=2*0.1=0.2 mol i resenje je pod 3.