Reakcija

masall's picture

Treba mi reakcija NaNO3 sa sumpornom kiselinom i Devardovom legurom uz prisustvo katalizatora.Da li neko zna da mi napise?

milicaradenkovic's picture

2NaNO3+H2SO4--------------->Na2SO4+2HNO3

NaNO3+4Zn+6H2O+7NaOH(katalizator)------------------->NH3+4Na2{Zn(OH)4}

Devardova legura je legura koja prevodi nitrate u amonijak. To je Zn+NaOH+H2O

masall's picture

Hvala :) samo sto mi u knjizi pise da se azot iz NaNO3 prevodi pomocu konc sumporne kiseline,u prisustvu Devardove legure i katalizatora(npr Cu i Se) u amonijum-sulfat,pa se tek onda dodaje NaOH rastvoru amonijum-sulfata pri cemu se dobija amonijak. Da li ovo moze postupno da se napise ili samo ovako kako si mi napisla? tj prvo dobijanje amonijum-sulfata?

milicaradenkovic's picture

Koliko ja znam kada reaguju nitrati sa devardovom legurom dobija se ono sto sam ja napisala

NaNO3+H2SO4+devardova legura(katalizator)---------------->(NH4)2SO4

(NH4)2SO4+2NaOH--------------->2NH3+Na2SO4+2H2O