Felingova reakcija

medicinar97's picture

Kako napisati Felingovu reakciju na maltozu ?

milicaradenkovic's picture

C12H22O11+H2O----------------->2C6H12O6

C6H12O6+2Cu2+ + 4OH- ------------------>C6H12O7+Cu2O+2H2O