alkan>>>alken

Richard Castle's picture

Kada transformisem alkan u alken npr butan da li prvo treba da dodam cl2 da bi dobio 1 hlor butan i onda izvrsim dehidrohalogenovanje ili postoji drugi nacin? hvala

Stefoo's picture

Ne,ja mislim da možeš samo dehidrogenovanjem alkana,u ovom slučaju butana. To ti je reakcija eliminacije..

CH3CH2CH2CH3 -------------- CH3CH2CH=CH2 + H2

    butan                                 1 buten

Ispravite me ako griješim,ovo sam napisao na osnovu mog dosadašnjeg stečenog znanja.

A možda je ovo samo jednan od načina dobijanja alkena. :)

Richard Castle's picture

I ja sam prvo radio ovako ali onda ne znam sa koja dva c atoma da maknem H, mogu dobiti 1 ili 2 buten

Stefoo's picture

Pa da,bitno je da ukloniš sa dva različita tj. susjedna ugljenikova atoma.A sad zavisi šta želiš dobiti 1-buten ili 2-buten... :)

Richard Castle's picture

Ok hvala