Tacke kljucanja

Mika Oficijalni Profil's picture

U svakom paru zaokruzi supstancu koja ima visu tacku kljucanja:
a) CH3NHili PH3
b) NH3 ili NF3
c) Cl2 ili Br2

Ako moze neko da uradi i da kaze na osnovu cega je zakljucio da ta supstanca ima visu tacku kljucanja. 

milicaradenkovic's picture

1. b) NH3 ima vecu temperaturu kljucanja zato sto kod amonijaka postoje snazne intermolekulske vodonicne veze sto kod NF3 ne postoji.

c) Br2 ima vecu temperaturu kljucanja od hlora zato sto je brom veci molekul od hlora.

a) CH3NH2 ima vecu temperaturu kljucanja od PH3 jer kod metilamina postoje vodonicne veze izmedju azota i vodonika sto kod fosfina nema.