Ramanski spektri

pmf93's picture

Na kojoj talasnoj duzini se ocekuje Stoksova, a na kojoj Antistoksova linija, ako je talasna duzina upadnog zracanje 3000000 cm-1, a Ramansko pomeranje iznosi 4000 cm-1?

Unapred zahvalna na odgovoru.