Fosforna kiselina

DrIsidora's picture

Da li je kiselina H3PO4 jaka ili slaba? Ili je u nekim stupnjevima slaba, a u nekim jaka?

milicaradenkovic's picture

H3PO4 je kiselina koja je u prvom stupnju jaka a u ostala dva stupnja slaba kiselina.

DrIsidora's picture

Hvala