Sigma veza

Ana.'s picture

Da li na bilo koj način može nastati sigma veza preklapanjem pi orbitala? Objasnite.

MilaStefanovic's picture

Sigma veze mogu nastati preklapanjem: dve s orbitale, jedne s sa jednom p orbitalom, ili dve p orbitale koje su postavljene po istoj osi.(Čeono preklapanje)