Zadatak iz stehiometrije

Luka's picture

Odrediti maseni udeo Kalcijum oksida u tehnickom kalcijumu, ukoliko je poznato da se pri tretiranje 1 g tehnickog metala hlorovodonickom kiselinom izdvaja 448 cm3 vodonika. Koja zapremina 20%-ne HCL (gustine 1,1 g/gm3) je potrebna za obradu 1 g tog metala. 

Resenje je W(CaO)=20%, V(HCl)=8,30 cm3

Hvala unapred :)

jovicjova657's picture

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2

x g                            0,448 dm3

40                               22,4 dm3

x: 0,448= 40: 22,4

x=0,8g Ca

1g : 100% = 0,8 : x

x= 80% Ca tj 100-80=20% CaO

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2

1g      x mol

40        2 mol

1:x= 40: 2

x=0,05 mola HCl

m(HCl)= n*M= 0,05*36,5= 1,825g

20g :100g= 1,825: x

x= 9,125g rastvora 20% HCl-a

V=m/ro

V= 9,125/1,1= 8,3 cm3

ja sam pisao bez objasnjenja,ukoliko ne razumes nesto,ti pitaj

Luka's picture

Jasno je sve. Samo me je zbunjivalo ovo "tehnicki kalcijum". Hvala puno :)