Rastvori - koncentracija

Sunce's picture

Kolika će biti koncentracija rastvora sumporne kiseline ako se u rastvoru sumporne kiseline koncentracije 1,5mol/dmi volumena 250.00ml doda 1 ml koncentrovane sumporne kiselina.
Maseni udio H2SO4 iznosi 0,98. Gustina iznosi 1,65 kg/L.
M(H2SO4) = 98

milicaradenkovic's picture

c=?

n=c*V=1.5*0.25=0.375 mol

mr=V*ro=1*1.65*1000/1000=1.65 g

ms=mr*w=0.98*1.65=1.617 g

n(ukupno)=n+ms/Mr=0.375+1.65/98=0.3915 mol

c=n(ukupno)/V(ukupno)

V(ukupno)=V+V(kiseline)=1+250=251 ml

c=0.3915/0.251=1.56 mol/l

Milana994's picture

Hvala mnogo. Da li mogu da te pitam još nešto. Radila sam takođe zadatak iz rastvora, gdje imam zadane dvije koncentracije i zapremine, a traži se koncentracija nakon njihovog mješanja.. To sam uradila tako što sam našla n1 (broj mola prvog rastvora) i n2(broj mola drugog rastvora) i sabrala ih da bi dobila ukupan broj mola, a zapremine sabrala i dobila koncentraciju.
E sad, u daljem tekstu piše kolika će biti koncentracija prethodno pripreljenog rastvora ako mu se doda 1000,00 ml destilovane vode. Na kraju, dobijem istu koncentraciju, pa me to zbunjuje. :)

Hvala ti još jednom. :)

milicaradenkovic's picture

Ako imas neku zapreminu i koncentraciju rastvora i dodas mu 1000 ml vode ja mislim da ces koncentraciju dobiti tako sto ces sabrati tu zapreminu sa zapreminom dodate vode i naci koncentraciju rastvora.