Procentrna koncentracija

Luka's picture

Koliko dm3 O2 je potrebno za sagorevanje 31g fosfora do anhidrida fosforne kiseline. Koja je procentna konc. rastvora H3PO4, ukoliko se dobijeni anhidrid rastvori u 223 cm3 vode. Gustina vode 1 g/cm3 . Resenje 30,53 %

Ovaj prvi deo zadatka (tj. zapreminu o2 sam nasao, i iznosi 28 dm3). E sad, nikako da mi koncentracija ispadne kao u resenju, pa nisam siguran da li je ja trazim pogresno, ili resenje nije dobro. Ako moze mala pomoc :)

MilaStefanovic's picture

Dobro je resenje.

Kazes da si dobio 28 dm3 kiseonika i to je tacno pa taj deo necu sad pisati.

4P + 5O2 = 2P2O5   (Zapravo je pravilno P4+O2=P4O10 ali se isti rezultat dobija u oba slucaja tako da sam resila da ne komplikujem dalje)

Proporcijom dobijamo da je masa P2Ojednaka: 28dm3:xg=5*22,4dm3:284g   m(P2O5)=71g

P2O+3H2O=2H3POProporcijom dobijamo masu H3PO4 :

71g:x=142g:196g  x=98g--------- ms(H3PO4)=98g

m(H2O)=223g

mr=223g+98g=321g

ms=98g

W=ms/mr=0,3052=30,52%

Luka's picture

Auf! A ja racunao masu rastvora kao mH2O + mP2O5. Hvala ti puno

MilaStefanovic's picture

Pa baš je dugačak zadatak pa je i logično da malo popusti koncentracija. Nema na čemu.