Stereometrija

Amina_B's picture

povrsina najveceg dijagonalnog presjeka pravilne sestostrane prizme je 4,a rastojanje izmedju naspramnih bocnih strana je 2.Naci zapreminu prizme

milicaradenkovic's picture

Ovo je forum za hemiju a ne matematiku.