Piridin i piperidin

Tehnologica's picture

U industriji, za proizvodnju vatrostalne ambalaže koja je čvrsta neorganska komponeneta, koristi se kao tečna komponenta kombinacija piperidina, alkohola i etilpolsilikata,koji daju mogućnost vezivanja i oblikovanja, te brzog sušenja, jer je proces spor sam po sebi. Pitanje :

 

Da li je moguće koristiti piridin, umjesto piperidina ? Teško ga je nabaviti, sporo se isporučuje. Svako mišljenje je dobro došlo, organska mi i nije najbolja drugarica :)