Analiticka hemija

milenab's picture

Analizom 2g  uzorka limonita nadjeno je da je masa oksida  Fe2O3 + Al2O3 iznosi 0,09g.Daljom analizom je utvrdjeno da je maseni udio FeO u uzorku 2%.Naci maseni udio Al2O3 u uzorku.

Resenje 2,28%

milicaradenkovic's picture

Fe2O3----------------->2FeO

m(FeO)=w(FeO)*m(uzorka)

m(FeO)=0.02*2=0.04 g

n(FeO)=m(FeO)/Mr=0.04/72=0.000555 mol

n(Fe2O3)=n(FeO)/2=0.000555/2=0.000277 mol

m(Fe2O3)=n(Fe2O3)*Mr=0.000277*160=0.04432 g

m(Al2O3)=m(oksida)-m(Fe2O3)=0.09-0.04432=0.04568 g

w(Al2O3)=m(Al2O3)/m(uzorka)

w(Al2O3)=0.04568/2=0.02284=2.284 %