supstanca u visku

BreakingBad fan's picture

CaO+3C----->CaC2+CO

m(Cao)=100g
m(3C)=150g 
koja supstanca ce zaostati u visku i koliko?

milicaradenkovic's picture

CaO+3C------------------>CaC2+CO

n(CaO)=m(CaO)/Mr

n(CaO)=100/56=1.786 mol

n(C)=m(C)/Mr

n(C)=150/12=12.5 mol u visku je ugljenik

n(viska)=n(C)-3*n(CaO)

n(viska)=12.5-3*1.786=7.142 mol a masa viska je

m(viska)=n(viska)*Mr(C)=7.142*12=85.704 g