Formula oksida

DorotiNijeUKanzasu's picture

Bas se mucim s ovim zadatkom,pa vas molim da mi pomognete:

Ako zapalimo 6.19 g fosfora,dobijemo 14.19 g nekog oksida fosfora. Napisite formulu tog oksida. 

Zaista ne znam kako bih ovo mogla da resim. 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje P2O5. Na osnovu zakona o odrzanju masa masa reaktanata je jednaka masi proizvoda pa je masa kiseonika 

P4+5O2---------->2P2O5

m(O)=m(PxOy)-m(P)=14.19-6.19=8 g

n(O)=8/16=0.5 mol

n(P)=m/Mr=6.19/31=0.2 mol

n(P):n(O)=0.2:0.5/10

n(P):n(O)=2:5

n(P)=2 a n(O)=5

 

 

DorotiNijeUKanzasu's picture

Ja takođe mislim tako. Na kraju sam ga uradila sličnim postupkom i dobila taj odnos. Hvala puno :)