Formula jedinjenja

asterix's picture

kem.analizom jednog od jedinjenja aflatoksina Mr 312,7 utvrđeno je da je maseni udio C 65.38%, a vodika 3.87 %. Odredite molek. formulu jedinjenja.

Jao zaboravih dodat da se jedinjenje sastoji i od kiseonika i da je Mr jedinjenja 312.27.

Meni ispadnu neki čudni omeri 

milicaradenkovic's picture

w(C)=x*Ar(C)/Mr

0.6538=12*x/312.7

x*12=0.6538*312.7

12*x=204.4

x=204.4/12=17 i to je broj C atoma

w(H)=y*Ar(H)/Mr

0.0387=1*x/312.7

1*x=312.7*0.0387

x=12 i to je broj H atoma i formula je C17H12.

asterix's picture

joj Milice zadatak nije dobar , promenio sam gore

Suncica's picture

Mr=312,27

w(C)=65,38%=0,6538

w(H)=3,87%=0,0387

w(O)+w(c)+w(H)=100% ⇒ w(O)=30,75%=0,3075

w(C)=x*Ar/Mr =12*x/312,27 ⇒ x=17 (imas 17 atoma C)

w(H)=x*Ar/Mr=1*x/312,27 ⇒ x=12 ( imas 12 atoma H)

w(O)=x*Ar/Mr=16*x/312,27 ⇒ x=6 (imas 6 atoma O) 

sto znaci da ti je formula C17H12O

asterix's picture

može li se ovom jedinjenju uopšte odrediti empirijska formula?

 

milicaradenkovic's picture

Pa dobro jedino je kod mene zaboravljen kiseonik da se izracuna ja sam racunala prema podacima koje si dao na pocetku mada mi nisu bili jasni ti podaci pa sam tako uradila zadatak.

asterix's picture

da, tako je krivo je prepisano