Elementi 14.grupe

NikolaM's picture

1.Napisi formule i odrediti oksidacione brojeve:kalcijum silikat,kalaj(II)-hidroksohlorid.

2.Koje neorganse kiseline gradi ugljenik i kako se zovu njihove soli?

3.Koje ce se supstance dobiti ako se granule cinka ubace u vodeni rastvor kalaj(II)hlorida,odnosno olovo(II)acetata.Predstaviti jednacinama

4.Predstaviti amfoternost SnO i PbO.

5.Dobijanje:a)Sn(OH)2 iz SnCl2

b)PbSO4 iz acetata

c)CaCO3 iz Ca(OH)2

Hvala unapred :)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.