Procentni sastav smese

nixahemicar's picture

U reakciji 10,2g smese magnezijuma i aluminijuma sa hlorovodonicnom kiselinom izdvaja se 3x10^23 molekula vodonika.Izracunati procentni sastav smese.

milicaradenkovic's picture

Mg+2HCl------------->MgCl2+H2

2Al+6HCl---------------->2AlCl3+3H2

n(H2)ukupno=N(H2)/Na=3*10(23)/6*10(23)=0.5 mol

n(H2)ukupno=n(H2)1+n(H2)2

n(H2)1=n(Mg)

n(H2)2=3*n(Al)/2

m(smese)=m(Mg)+m(Al)

0.5=n(Mg)+3*n(Al)/2

1=2*n(Mg)+3*n(Al)

m(Al)=10.2-m(Mg)

1=2*m(Mg)/Mr(Mg)+3*m(Al)/Mr(Al)

1*24*27=2*27*m(Mg)+3*24*(10.2-m(Mg))

-18*m(Mg)= -86.4

m(Mg)=4.8 g

m(Al)=10.2-4.8=5.4 g

w(Mg)=m(Mg)/m(smese)=4.8/10.2=0.4706=47.06 %

w(Al)=m(Al)/m(smese)=5.4/10.2=0.5298=52.94 %

nixahemicar's picture

Mozes malo da mi pojasnis?

milicaradenkovic's picture

Imas dve reakcije za magnezijum i aluminijum i ukupnu kolicinu vodonika. Kada izrazis molove vodonika iz prve i druge reakcije preko molova magnezijuma i aluminijuma posto imas masu smese dobijes dve jednacine sa dve nepoznate. Izracunas iz jedne masu magnezijuma i na osnovu nje nadjes masu aluminijuma. Kada to imas lako je naci procente tako sto mase aluminijuma i magnezijuma podelis sa masom smese i dobijes procente aluminijuma i magnezijuma.