takmicarski

lupica's picture

U smeši je po 1 mol dva oksida elementa 7E. Smeša sdrži ukzpno 1.8*1024 atoma elementa E i 2.4*1024 atoma kiseonika. Napisi mOekuske formule ovih oksida

Winkler's picture

Zadataknije zahtevan. S obzirom na to da je atomski broj 7 moze se napisati elektronska konfiguracija elementa i na osnovu toga (ili odmah na osnovu atomskog broja) zakljuciti o kom je elementu rec.

Dakle, konf, je 1s22s22p3 i odatle se moze zakljuciti da je trazeni element u drugoj periodi i petoj grupi tj. trazeni element je azot.

Azot gradi 5 oksida: N2O, NO, N2O3,NO2 i N2O5.

Ukoliko izracunamo broj molova kiseonika i azota u smesi koja sadrzi po jedan mol oksida azota dobijemo da je: n(N)ukupno = 3 mol atoma i n(O)ukupno = 4 mol atoma (preko N = n*Na; Na - Avogadrov broj).

Sada gledamo u koja dva oksida je ukupan odnos mol atoma azota i kiseonika 3:4.

Iz formula oksida koje sam napisao vidi se da su to NO i N2O3.

lupica's picture

Hvala, to mi nije bilo jasno kada se izracunaju molovi kiseonika i azota, na osnovu cega da rasporedim molove