Entalpija

Mika Oficijalni Profil's picture

Pri dobijanju olova, olovo(II)-sulfid se najpre prevodi u olovo(II)-oksid. 
2PbS(s)+3O2(g)----2PbO(s)+2SO2(g)     deltaH=-827,4kJ/mol
Zatim se olovo(II)-oksid redukuje ugljenikom:
PbO(s)+C(s)-----Pb(s)+CO(g)     deltaH=+106,8kJ/mol
Koliko energije se:
a)utrosi
b)oslobodi
pri pretvaranju 454g olovo(II)-sulfida u olovo? 

milicaradenkovic's picture

2PbS(s)+3O2(g)+2PbO(s)+2C(s)--------------------->2PbO(s)+2SO2(g)+2Pb(s)+2CO(g)

2PbS(s)+3O2(g)+2C(s)--------------->2SO2(g)+2Pb(s)+2CO(g)

dHreakcije=dH1+dH2= -827.4+2*106.8= -720.6 kJ/mol

n(PbS)=m/Mr=454/239=1.8996 mol

n(Pb)=n(PbS)/2=1.8996/2=0.9498 mol

dH=Q/n

Q=dH*n=0.9498*(-613.8)= -582.987 kJ