4-a grupa p.s.e.

Prima972's picture

Vodeni gas je gasovito gorivo koje se dobija prevodjenjem vodene pare preko uzarenog uglja .Izracunajte koliko je grama uglja potrebno za dobijanje 240dm3 vodenog gasa pri n.u...uzmite da se ugalj sastoji od cistog ugljenika.
resenje:63.3 g

aksabg's picture

Nije resenje 63,3 nego 64,3, lose si prepisala iz zbirke.

Vodeni gas je smesa CO i H2 u odnosu 1:1

C+H2O-->CO+H2

Mi dobijamo 240 dm3 vodenog gasa, sto je 120 dm3 CO i 120 dm3 H2. Kroz sledecu proporciju resavamo problem

x:120=12:22,4 (gde je x masa ugljenika, 120 zapremina CO ili H2, 12 molarna masa ugljenika, 22,4 molska zapremina gasa pri normalni uslovima)

x=63,4g

Za eventualne nejasnoce mozes se obratiti ovde, a i direktno na mail adresi:

aleksa@svethemije.com

Pozdrav