Zadatak

majaamil's picture

Koliko molekula bromovodonika je reagovalo ako je u reakciji sa propenom dobijeno 0,25mol 2-brompopana?

Marija 96's picture

CH2=CH-CH3+HBr----> CH3-CH(Br)-CH3

n(brompropana)=0,25mol

n(bromovodonika):n(HBr)=1:1

n(HBr)=0,25mol

N(HBr)=0,25mol *6*1023 =1,5*1023