zadatak za 8raz

jelenakos1's picture

Koliko grama ugljenik(IV)-oksida nastaje pri sagorevanju 0,25mol butana?

milicaradenkovic's picture

2C4H10+13O2----------------->8CO2+10H2O

n(CO2)=8*n(C4H10)/2

n(CO2)=8*0.25/2=1 mol

m(CO2)=n(CO2)*Mr=1*44=44 g

Tara299_'s picture

Koliko mola ugljenik(IV)-oksid  nastaje pri sagorevanju 50g butana?

Predrag Milosevic's picture

U hemiji se kod ovakvih zadataka oslanjamo na hemijsku reakciju i prvo sto trebamo da uradimo je da napisemo sta se tu dogadja sa butanom...oksidacija...sagorevanje.

2C4H10  + 13CO2  -------->8CO2  +   10H2O

sta nam kaze ova reakcija...da 2 mola butana daju 8 molova CO2

znaci, ako znamo broj molova butana, lako cemo izracunati broj molova CO2...proporcionalno

Sad se pitamo koliko molova butana ima u 50g butana.

Za taj racun nam treba molarna masa butana...koja je 58.12g...nadam se da svako zna da izracuna molarnu masu jedinjenja...saberemo sve atomske mase....

Dakle 58.12g butana je 1 mol, a 50g ce biti nesto manje....50*1/58.12 = 0.86 mola butana

E sad se osvrenemo na hemijsku reakciju...koja kaze da 2 mola butana generisu 8 mola CO2...znaci nasih 0.86 mola butana ce napraviti...0.86 * 8 /2 = 3.44 mola CO2