soli

neurotransmiter's picture

Koliko je potrebno mililitara rastvora H2SO4 u kome je koncentracija 0,3 mol/l, da bi se u reakciji sa odgovarajućom količinom gvožđe(III)-oksida dobilo 20g neutralne soli?

milicaradenkovic's picture

3H2SO4+Fe2O3---------------->Fe2(SO4)3+3H2O

n(Fe2(SO4)3)=m/Mr=20/400=0.05 mol

n(H2SO4)=n(Fe2(SO4)3)*3=0.05*3=0.15 mol

V(H2SO4)=n9H2SO4)/c=0.15/0.3=0.5 l=500 ml

neurotransmiter's picture

Hvala.

asterix's picture

nije li to kisela sol zbog hidrolize Fe2+ iona:

[Fe(H2O)6]2+ + H2O--> Fe[(H2O)5OH]2+ + H3O+

SO42- ion nije podložan hidrolizi.

Winkler's picture

Nije !

Kisele soli su one koje u svom sastavu imaju protone (zbog toga se i zovu kisele) npr. Na2HPO4 kao i NaHCO3. Rastvor ovih soli reaguje bazno zbog hidrolize iako imaju protone u svom sastavu. Dakle, nomenklaturu soli (kisele, bazne ili neutralne) ne treba mesati sa time da li rastvori tih soli reaguju kiselo ili bazno tj. da li je pH njihovog rastvora veci, manji ili jednak 7.

asterix's picture

Ne znam, nama je rečeno da ukoliko so i sadrži protone ne znači da je kisela. Tako su nam npr. spomenuli taj natrijev hidrogenfosfat, Na2HPO4 i rečeno je da reaguje bazno što se može protumačiti ovim jednačinama- dakle on može biti i donor i akceptor protona:

akceptor: HPO42- + H2O-->H2PO4- + OH-

donor: HPO42- + H2O--> PO43- + H3O+

dakle uvijek teže nastaje anion većeg negativnog naboja- u ovom slučaju to je PO43- anion, pa je prema tome pogodnija prva reakcija što se može protumačiti i konstantama ravnoteže pojedinih reakcija jer ako đak dobije na ispitu da recimo zaokruži koja so je bazna bez konstanti , mora primjeniti pravilo da uvijek teže nastaje so većeg negativnog naboja. Eto- možda nisam u pravu, ali tako nam je objašnjeno i to baš na ovom primeru, a i piše mi u skripti da je to bazna sol tako da se osjećam zbunjeno. 

milicaradenkovic's picture

Da to je tacno ali samo kada su u pitanju rastvori tih soli jer same soli mogu biti bazne kisele ili neutralne

Bazne Al(OH)SO4, MgOHCl

Neutralne MgSO4, NaCl, CaSO4

Kisele NaH2PO4, Na2HPO4 itd.