Rastvori- tačke ključanja

asterix's picture

Ključanje koje od navedenih rastvora koncentracija 0.2 mol/L je jednako temp. ključanja rastvora KNO3 koncentracije 0.3 mol/L: a) NaCl b) C12H22O11  c) Ca(NO3)3  d) (NH4)3PO4

ne znam kako se to radi- postoji li formula ili..? 

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod c jer ima 3 jona nije formula soli Ca(NO3)3 nego Ca(NO3)2.

asterix's picture

greška u tipkanju , ali kave veze sad tu ima broj iona?

milicaradenkovic's picture

Ima zato sto je ta so elektrolit a za elektrolite se koristi vant hofov faktro.