Li kao redukciono sredstvo

Praskavi_gas's picture

Zasto je Li najjace redukciono sredstvo medju elementima Ia grupe periodnog sistema?