zadatak.

rajkanije@gmail.com's picture

Smeša gasova vodonika, metana i uglen(II)oksida pri normalnim uslovima ima gustinu ro=0,857g.dm3. za potpuno sagorevanje jedne zapremine smeše potrebno je 4,52 zapremine vazduha. Odrediti sastav smeše u zapreminskim procentima.

Probao sam na sve meni znane načine ali mi se ne poklapa rešenje sa odgovorom. Odgovor je vodonika 20%, metana 30% i CO 50%

Ako neko ima ideju, bio bih mu neizmerno zahvalan. Hvala.

rajkanije@gmail.com's picture

U pitanju je greška pri postavci zadatka. naime, radi se o količini od 4,52 zapremine vazduha. ostalo je ok.