elektronska konfiguracija

Acetofenon's picture

El.konfiguracija jona sa naelektrisanjem -2 je 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Koliko ima protona? 

rešenje kaže 16... Jel može objašnjenje?

nixahemicar's picture

Raspored elektrona po orbitalama ti govori koliko elektrona ima jon nekog elementa sa naelektrisanjem -2,tj. imas 18 elektrona.E sad pre nego sto je postao jon imao je 16 elektrona(dobio je 2 elektrona pa postao dvovalentno negativan).Znas da je broj elektrona jednak broju protona,tj. iz svega ovoga proizilazi da taj element ima 16 protona.

Acetofenon's picture

Ja sam razumeo da je bila data konfiguracija elementa... Razumem sad. Hvala.