Zadatak prvaa godina gimnazije

filip_np's picture

Izračunaj količinu molekula S8 u 15g čistog sumpora. Dobijeni rezultat irazite u milimolovima.

milicaradenkovic's picture

n(S)=m/Mr=15/32=0.46875 mol

n(S8)=8*n(S)=8*0.46875=3.75 mol=3750 mmol

filip_np's picture

Hvala na pomoći

Acika's picture

Čuj Filipe, ne znam ko Vam je uradio zadatak, ali je netačan. Ispravno je traziti broj molova čistog sumpora (n) preko formule n=m/M. - n=15:32 =0,46mol 

a onda pošto je to UZORAK iz kog izvlačimo N, taj broj DELIMO sa brojem molekula kako bismo videli koliko ima S8 u uzorku. Dakle: 0,46:8 (8 jer imaš 8 atoma S), e onda se dobije čudan broj, 0,0575.... i to se množi sa 1000 jer je mol 1000x veći od mmola, i onda se dobija: 57,5 i to je u zbirci zaokruženo na 58mmol.