Stehiometrija

Azra00's picture

Sadrzaj kalcijuma u brasnu se odredjuje na sledeci nacin. Uzorak brasna mase 20,00 g se spali na 500 C, pa se pepeo rastvori u dva cm^3 konc. hlorovodonice kiseline i rastvor prenese u normalan sud od 100 cm^3 i dopuni do crte. Odmeri se 25 cm^3 rastvora iz normalnog suda i doda se amonijum-oksalat u visku u slabo kiselim uslovima. Talog se ispere, procedi i zari na 900 C. Tom prilikom se kalcijum-oksalat prevodi u kalcijum-oksid. Masa kalcijum-oksida je bila 0,0090g. Koliko kalcijuma sadrzi 100g brasna?

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?

Azra00's picture

0,13

 

milicaradenkovic's picture

Ca+HCl---------------->CaCl2

CaCl2+(NH4)2C2O4--------------->CaC2O4+2NH4Cl

CaC2O4------------------->CaO+CO+CO2

n(CaO)=m/Mr=0.009/56=0.0001607 mol

n(CaC2O4)=n(CaO)=0.0001607 mol

n(CaCl2)=n(CaC2O4)=0.0001607 mol

posto se uzme 25 cm3 a imas 100 cm3 dobijas

n1(CaCl2)=4*n(CaC2O4)=4*0.0001607=0.0006428 mol

n(Ca)=n(CaCl2)=0.0006428 mol

m(Ca)=n(Ca)*Mr=0.0006428*40=0.025712 g

0.025712 g-------------------20 g

x g-------------------------------100 g

x=100*0.025712/20=0.12856 g Ca u 100  g brasna. Ja mislim da ovih 2 cm3 HCl ne treba.