aromatska jedinjenja

asterix's picture

Rešavam zadatke iz zbirke za organsku hemiju i imam velike poteškoće s aromatskim jedinjenjima (konkretno s fenolima) tako da molim nekoga tko dobro stoji s tim područjem da mi malo detaljnije pojasni:

1. Napišite produkte mononitriranja m-krezola i razjasnite orijentaciju koju očekujete.
Ne kužim baš to usmeravanje s tim supstituentima pošto nije u knjizi objašnjeno. Od kud da krenem u takvim zadacima? m-krezol je 3-metilfenol, znam da imam dva supstituenta tako da očekujem da će i jedan i drugi imati utecaj na uvođenje nitratne skupine??... ali gde nju stavit , što sve moram uzeti u obzir?
2.prikažite jednadžbom reakciju 2,4-diklorfenola s klormetanom u AlCl3 kao katalizator. - koliko mi je ovo poznato to je uvođenje alkilne skupine, e sad ne znam kakav utecaj tu imaju ta dva atoma klora na tom fenolu, da li je svedno koliko se atoma klora nalazi na tom fenolu ? kako oni uteču na uvođenje nove skupine ?

Acetofenon's picture

U prvom zadatku uzimaš u obzir da imaš nitrovanje, a ono se uvek vrši u orto- i u para-položaju, dakle proizvodi su ortonitro-metaksilen i paranitro-metaksilen.