Stepen disocijacije

FatihAdemovic's picture

Pri kojoj koncetraciji rastvora stepen dis. azotaste kiseline HNOiznosi alfa=0.2?

resenje 0.01mol/dm3

Hemicar5's picture

Nije data konstanta disocijacije ili pH?