organska hemija

nixahemicar's picture

У раствор са 2,25. 10-3 mol брома уведене су једнаке количине алкена и алкана са четири атома угљеника у молекулу. Након тога је одређено да процентни састав брома у 200 g насталог раствора износи 0,02%. Одредите масе угљоводоника које су уведене у раствор брома и напишите њихове молекулске формуле.

Hemicar5's picture

 

Početni broj mola broma je 2,25*10-3. Pošto kaže da je nakon unošenja broma u rastvor izmereno da je procentni sastav broma 0,02%, znači da je višak broma (ono što nije izreagovalo) toliko. Dakle ms viška broma je ms=W*mr=0,04g.

Broj mola viška broma je n=ms/Mr=0,00025mol

n potrošeno u reakciji sa ugljovodonicima je 0,00225-0,00025=0,002mol

CH3CH2CH2CH3 + Br2 = CH3CH2CH2CH2Br +HBr i CH3CH=CHCH3 + Br2 = CH3CHBr-CHBrCH3

U oba slučaja se Br2 odnosi 1:1 sa ugljovodonikom, pa je i broj molova ugljovodonika jednak potrošenim molovima broma (0,002 mol).

m (C4H10) = 58g/mol* 2*10-3 mol= 0,116 g

m (C4H8) = 56g/mol* 2*10-3 mol= 0,112 g