Joni

Mika Oficijalni Profil's picture

Titan-oksid spada u bertolide i sastav mu varira od Ti1,13O do Ti0,85O. Kada jedinjenje ima sastav Ti0,85O, na 100 jonova kiseonika dolazi _______ jonova titana. Posto jedinjenje mora da bude neutralno, deo Ti2+ mora da se pretvori u Ti3+. Izracunajte koliko je Ti2+ i Ti3+ vezano za 100 O2- jonova?

Resenje: 55 jonova Ti2+ i 30 jonova Ti3+

Pop.'s picture

Ako sa X obelezimo broj jona Ti2+ jona a sa Y br. jona Ti3+ jona imamo:

Zbog same formule vidimo da na 100 jona O dolazi 85 jona (Ti2+ i Ti3+).

Takodje znamo da zbir proizvoda kolicine jona sa njihovim naelektrisanjem Ti mora biti 200 (kako bi neutralisalo negativno naelektrisanje kiseonikovih jona) pisemo jednacinu:

2*X + 3*Y = 200

Takodje znamo da zbir X+Y = 85

Resis sistem jed i dobijas tvoje resenje:

Y = 30 i X = 55