Rastvori

Mika Oficijalni Profil's picture

Izracunati mase CuSO4x5H2O i 8% rastvora CuSO4 koje treba uzeti da bi se dobilo 560g 16% rastvora CuSO4.

Acetofenon's picture

Imaš li rešenje?

dinoo's picture

W(CuSOx 5H2O) = m (modre galice) / m (rastvora)

m (modre galice) = m (rastvora) * W (modre galice)

m (modre galice) = 560 g * 0.16 = 89,6 g

 

Kada je u pitanju bakar sulfat , masu možeš izračunati preko relacije m1W1=m2W2 ; Pa je...

m1 = m2 * W2 / W1                                           m2=560 g ; W1 = 8% = 0,008 ; W2 = 16% = 0,16

m1 (CuSO4) =1120 g

dinoo's picture

Pardon, samo na mjesto W1 nije 0,008 nego 0,08 !

Mika Oficijalni Profil's picture

Resenje je 80g CuSO4 x 5H2O i 480g 8%rastvora CuSO4.
 

dinoo, tvoje resenje se ne poklapa sa ovim, a cini mi se da ni postupak nije dobar.