Entalpija

Mika Oficijalni Profil's picture

Izracunati toplotu hidrogenizacije etena prema jednacini: C2H4(g)+H2(g)---->C2H6(g) iz sledecih podataka>
C2H4(g)+3O2(g)----->2CO2(g)+2H2O(l)       deltaH= -1412 kJ
2C2H6(g)+7O2(g)---->4CO2(g)+6H2O(l)      deltaH= -3121 kJ
H2(g)+1/2O2(g)-------->H2O(l)                     deltaH= -286 kJ

milicaradenkovic's picture

2C2H4(g)+6O2(g)------------------------>4CO2(g)+4H2O(l) dH= -1412*2= -2824 kJ/mol

4CO2(g)+6H2O(l)----------------------->2C2H6(g)+7O2(g) dH=3121 kJ/mol

2H2(g)+O2(g)--------------------------->2H2O(l) dH= -286*2= -572 kJ/mol

2C2H4(g)+6O2(g)+2H2(g)+O2(g)+4CO2(g)+6H2O(l)------------------->2C2H6(g)+7O2(g)+4CO2(g)+4H2O(l)+2H2O(l)

2C2H4(g)+2H2(g)----------------->2C2H6(g)

dH=dH1+dH2+dH3

dH= -2824+3121-572

dH= -275 kJ/mol

C2H4(g)+H2(g)------------------>C2H6(g)

dHreakcije=dH/2

dHreakcije= -275/2= -137.5 kJ/mol

Mika Oficijalni Profil's picture

Sada mi je jasno. Ali kako ja da znam koju reakciju treba da mnozim sa 2, a koju ne? Kako to zakljucujemo?

milicaradenkovic's picture

Kada spojis reakcije moras da dobijes pocetnu reakciju koja ti je data i na osnovu toga gledas koju reakciju mnozis sa dva a koju ne.

Miladin's picture

Toplote reakcija potpunog sagorevanja vodonika, grafita i metana su redom -285.8 , -393.5 , -890.4 kJ/mol. Koliko iznosi standardna entalpija nastajanja metana?  (ne mogu da dobijem rezultat : -74.1 kJ/mol)

Miladin's picture

U redu je. Rezultat je 74.7 kJ/mol  Zaboravio sam da toplotu sagorevanja vodonika pomnozim sa 2 :(   2H2 + O2 -> 2H2O

Sele.Sikemon's picture

Ako sagorijevanjem 6,5g cinka u čistom kiseoniku se oslobodi -34.8k,koliko iznosi standardna reakciona toplota u kj/mol za istu reakciju,ako je atomska masa Zn-65?