Entalpija

Mika Oficijalni Profil's picture

Standardna entalpija reakcije: 2O3<----->3O2 je -288,4 kJ/mol. Standardna entalpija nastajanja vode je -241,6 kJ/mol. Izracunati standardnu entalpiju reakcije: H2+1/3O3<----->H2O.

Pop.'s picture

Ovo ti je dato:

H2 + 1/2 O2 = H2O   ΔHr(H2O) = -241,6 kJ/mol

2O3 = 3O2 ΔHr(O3) = -288,4 kJ/mol

Reakciju nastajanja ozona podelis sa 6 pa dobijas:

1/3O3 = 1/2O2 = ΔHr (O3 II reakcija) = -288,4/6 = 48,07 kJ/mol

Razlog zasto reakciju nastajanja ozona delis sa 6 je da kada saberes ove dve rakcije dobijes reakciju koja ti je potrebna, pa samo saberes entalpije te dve reakcije, tj. sabiranjem ove dve reakcije dobijas:

H2 + 1/2O2 + 1/3O3 = H2O + 1/2O2     skratis kiseonik i ostaje ti samo

H2 + 1/3O3 = H2O sada samo saberes entalpije ove dve rekacije

ΔHr = ΔH(H2O) + ΔH(O3 II reakcija) = -241,6 + 48,07 = 289,67 kJ/mol

milicaradenkovic's picture

Izostavio si minus kod reakcije 1/3O3(g)=1/2O2(g) i u krajnjem resenju.

Mika Oficijalni Profil's picture

Hvala vam!

Pop.'s picture

Da, da krajnje resenje je - i 48.07 je sa minuom naravno