organska hemija

nixahemicar's picture

Za svaki od pet izomernih heksana moze se napisati cetvorocifreni broj koji predstavlja polozaj atoma ugljenika u njihovim molekulima.Koji broj predstavlja dva izomera ako su sifre:2400,3210,4020,4101.Koji su nazivi ta dva izomera?