Gasni zakoni

Mika Oficijalni Profil's picture

Kojom zapreminom helijuma treba naduvati balon kapaciteta 10000 dm3 koji treba da se popne bez ispustanja gasa do visine na kojoj je pritisak 26,7 kPa, a temperatura -10C, ako polece sa nivoa mora na temperaturi od 25C?

Winkler's picture

Ukoliko podrazumevamo da ce gas u balonu koji se popeo na odredjenu visinu potpuno ispuniti celokupnu maksimalnu zapreminu balona (10000 dm3) usled ekspanzije (gasovi se sire kako pritisak opada) onda mozemo idealizovati situaciju i koristiti Klauzijus-Klapejronovu jednacinu PV=nRT

Kako je kolicina gasa na nivou mora i na odredjenoj visini jednaka (kolicina koju uvedes u balon se ne menja) onda mozemo pisati:

n1=n2=n= const.

Znamo da je PV = nRT i shodno tome broj molova n= PV/RT

Odatle sledi da je P1V1/T1=P2V2/T2 (T- temp. u stepenima Kelvina)

Posto znas koliko je P1= 101.325 kPa - na nivou mora), T1=298.15 K a V1 nepoznata; dok je na nekoj visini P2= 26.7 kPa, T2= 263.15 K, a V2= 10 m3; onda mozes izracunati koliko iznosi V1.

Pozz