Brzina reakcije

Mika Oficijalni Profil's picture

Azot(II)oksid se redukuje vodonikom po sledecoj jednacini.
2H2(g)+2NO(g)----->2H2O(g)+N2(g)
Eksperimentlno je pokazano da se snizavanjem koncentracije vodonika za polovinu, brzina smanjuje na polovinu. Kad se koncentracija NO povisi tri puta, brzina se povećava 9 puta. Napisite izraz za brzinu ove reakcije.

milicaradenkovic's picture

2H2(g)+2NO(g)------------->2H2O(g)+N2(g)

v=k*(NO)2*(H2)2