PH

Gimnazijalac1's picture

Izracunati masu kalijum cijanata KOCN koju treva dodati u 1dm3 rastvora PH=2.26 da bi vrijednost PH bila 3. Ka=3.5* 10(-4)

Rjesenje n(KOCN)=0.032mol