pH

MARIJA 84's picture

Treba mi pomoc, kako se resavaju zadaci ovog tipa?

Koliki je pH rastvora dobijenog rastvaranjem 0,8mola NaH2PO4 i 0,3mola Na2HPO4 u 250ml vode? Kk(H2PO4-)=7,5*10-8
milicaradenkovic's picture

Jel imas resenje zadatka?

MARIJA 84's picture

resenje je 6,7 i samo to pise...nema postupak kako se radi

milicaradenkovic's picture

H2PO4- + H2O-------------->HPO42- + H3O+

Ka={H3O+}*{HPO42-}/{H2PO4-}

{H2PO4-}=n/V=0.8/0.25=3.2 mol/l

{HPO42-}=n/V=0.3/0.25=1.2 mol/l

7.5*10(-8)={H3O+}*1.2/3.2

{H3O+}=7.5*10(-8)*3.2/1.2

{H3O+}=2*10(-7) mol/l

pH= -log{H3O+}= -log{2*10(-7)}=6.7

MARIJA 84's picture

hvala ti, nikako da ga uradim...hvala ti jos sto puta :)