Ravnotežna koncentracija

markobog's picture

Kako da izracunam ravnotežnu koncentraciju HI ako znam da je konstanta ravnoteze 50.

u sudu zapremine 10dm3 imam 3 mola H2 i 3 mola I2.

H2 + I2 <=> 2 HI

Hvala unapred!

resenje: 0.47 Mol/dm3

Mika Oficijalni Profil's picture

Imamo reakciju H2+I2-----2HI
K=50
V=10dm3 
n(H2)=n(I2)=3mol
[HI]=?

c(H2)=c(I2)=n/V=3mol/10dm3=0,3mol/dm3 to su pocetne koncentracije.

K=([H2]*[I2]) / [HI]2

Od pocetnih koncentracija H2 i I2 izreagovace jedan deo x, i u ravnotezi ce ostati 0,3-x, dok ce se pri tome nagraditi x2 HI i to je ravnotezna koncentracija HI.

K=[(0,3-x)*(0,3-x)] / x2
50=(0,3-x)2 / x2
Resis kvadratnu jednacinu i trebalo bi da dobijes ovo resenje,

Mika Oficijalni Profil's picture

Ja se izvinjavam pogresno sam napisala izraz za konstantu ravnoteze. Treba:
K=x2 / [(0,3-x)*(0,3-x)]
50=x2 / (0,3-x)2
I resis kvadratnu

markobog's picture

Hvala vam mnogo!