Konstanta ravnoteze

Mika Oficijalni Profil's picture

Kostanta ravnoteze za reakciju CH3COOH+CH3CH2OH=CH3COOCH2CH3+H2O iznosi 4.Koliko grama 96% etanola treba pomesati u nekom rastvaracu u kojem se rastvaraju svi reaktanti i proizvodi sa 120g sircetne kiseline da bi po uspostavljanju ravnoteze bilo dobijeno 120g etil-acetata?