Hemijska ravnoteza

Mika Oficijalni Profil's picture

Koliko bi HI ostalo nedisocirano kada bi se u posudu stavilo 10 g HI, 1g H2 i 1g I2. Reakcija HI(g)--->1/2 H2(g) + 1/2 I2(g) ? Koncentraciona konstanta ravnoteze za ovu reakciju je 0,178. Rjesenje: 0.085 mol.