IVa ili 14. grupa PSE zadatak

Anastasijaaaaa's picture

Iz 250g mermera zagrevanjem je dobijeno 53.4 dm kubna CO2 ( pri n. u.). Izracunajte maseni udeo CaCO3 u mermeru. 

Rešenje: 95,4 %

milicaradenkovic's picture

CaCO3-------------------->CaO+CO2

1 mol--------------------22.4 dm3

x mol---------------------53.4 dm3

x=53.4*1/22.4=2.38 mol CO2

n(CaCO3)=n(CO2)=2.384 mol jer je odnos molova 1:1

m(CaCO30=n(CaCO3)*Mr=2.384*100=238.4 g

w(CaCO3)=m(CaCO3)/m(mermera)

w(CaCO3)=238.4/250=0.954=95.4 %

Anastasijaaaaa's picture

Hvalaa :)