kolicinska koncentracija

amnak0504's picture

Izracunati koncentraciju natrijevih jona u rastvoru koji se dobije razblazivanjem 50 ml rastvora natrij sulfida koji je 0.874 mol/dm3 do ukupnog volumena od 250 ml. (Potpuna disocijacija)

nedelja's picture

imas resenje??

amnak0504's picture

ne :(

plavka994's picture

Na2S ---> 2 Na+ + S2-
n(Na+) : n(Na2S) = 2 : 1

n(Na+) = 2n(Na2S) 
n(Na+) = 2*C(Na2S)*V 
n(Na+) = 2 * 0,874 mol/dm3 * 50x10-3 dm3
n(Na+) = 87,4x10-3 mol

C(Na+) = n(Na+) / Vuk
C(Na+) = 87,4x10-3 mol / 250x10-3 dm3

C(Na+) = 0,3496 mol/dm