Brzina hem. reakcije

Acetofenon's picture

Izračunati brzinu reakcije C + D ⇒ CD promenom koncentracije proizvoda CD s vremenom. U jednom trenutku njegova koncentracija iznostila je 0.506 mol/L, a posle 5 sekundi 0.512mol/L.

Rijesenje: x ?

dinoo's picture

U jednom trenutku c je 0,506mol/L, a posle 5 s c je 0,512 mol/L, za vrijeme od 5 s.

znači deltac 0,006 mol/L...

Formula za izračunavanje brzine reakcije je V= - deltac/deltaV

s obzirom da u ovom slučaju definišemo brzinu reakcije kao promjenu koncentracije produkta (CD) koristit ćemo :

V=deltac/deltat

V=deltac/deltat=0,006/5=0,0012 mol/l*s

Dakle, brzina reakcije je 1,2 * 10-3 mol/l*s

Pozdrav