Enoli

Ana.'s picture

Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?

1) vinil-alkohol,

2) fenol,

3) alil-alkohol,

4) 1,2,3-propantriol,

5) krezol.

milicaradenkovic's picture

Enoli su ona jedinjenja koja imaju jednu OH grupu na ugljenikovom atomu gde je dvostruka veza.

Resenje je pod 1.

Ana.'s picture

Ali i kod fenola je OH grupa vezana za ugljenikov atom koji je vezan dvostrukom vezom za drugi?

milicaradenkovic's picture

Ne enoli su alkeni gde je za C gde se nalazi dvostruka veza vezana OH grupa.